AİLE HUKUKU

Aile Hukuku

Aile, insanın doğal olarak içinde yaşama ihtiyacı duyduğu ilk topluluk türüdür. Aile ilişkisi gerçek kişi dediğimiz insanlar için daha doğdukları anda başlayan ilişkidir. Toplumsal olgu ve kurumların her biri gibi aile kurumunun da bağlı olduğu bir kanun ve kurallar vardır. Bu kapsamda Aile hukuku, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. 

Bir evliliğin nasıl kurulduğu, devamında hangi hükümlere tâbi olacağı ve nasıl sona ereceğiz aile hukukunun uğraştığı temel konudur. Aile hukukunun uğraştığı ikinci bir konu ise çocuktur. Çocuk ister evlilik içi birleşmeden ister evli olmayan bir kadınla erkeğin ilişkisinden doğmuş olsun, onun gerek anası gerek babası ile arasında mevcut olan hukuki ilişki de aile hukukunun konuları arasında yer almaktadır.

Eti Hukuk & Danışmanlık Ofisi olarak Aile Hukuku alanında aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz:

 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

Faaliyet Alanlarımız