KİRA HUKUKU

Kira Hukuku

Kira hukuku, genel olarak borçlar hukuku ve özel olarak da sözleşmeler hukukunun bir bölümünü oluşturur. Kiracı ile kiralayan arasında, kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, kira hukuku davalarının konusudur.

Kira hukuku denilince akla gelen en önemli konulardan bir tanesi Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarıdır. “Konut ve çatılı işyeri” kavramı ilk defa 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yasada düzenlenen bir terim olarak Türk hukuk literatürüne girmiştir. Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin düzenlemeler, özellikle sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler bakımından önem taşımaktadır.

Ülkemizde son zamanlardaki enflasyon oranının artması nedeniyle ÜFE-TÜFE oranları artmıştır. Bu durum da kira artış oranlarını etkilemiştir. Bu nedenle kiralanan konut ve çatılı işyeri kiralarıyla ilgili çok fazla uyuşmazlık çıkmaktadır. Bu sorunların çözümü için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kira Hukuku kapsamında verdiğimiz hizmetler aşağıdadır:

 • Kira Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Kira Sözleşmesinin Kontrol Edilmesi
 • Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi
 • Kira Sözleşmesinin Feshi
 • Kiracıya İhtarname Çekilmesi
 • Tahliye Taahhüdünün Hazırlanması
 • Hazırlanan Tahliye Taahhüdünün Kontrol Edilmesi
 • Alt Kira Sözleşmesi
 • Kira Sözleşmesinin Devri
 • Kiracının Tahliyesi
 • Kiracının Hakları
 • Kiracının Evi Gösterme Zorunluluğu
 • Kira Tespit Davası
 • Kira Uyarlama Davaları
 • Yeni Satın Alınan Evden Kiracının Tahliyesi
 • İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesi
 • Kiranın Ödenmesinin Takibi

Faaliyet Alanlarımız