MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku

Gerçek bir kişinin ölümü ve gaiplik durumu neticesinde kişinin malvarlığını düzenleyen hukuk dalına Miras hukuku ismi verilmektedir. Özel hukuk söz konusu olduğunda en geniş alanlardan biri olan medeni kanun bir alt dalı olan Miras Hukuku ile ilgili önemli noktalar vardır. Miras hukuku davalarında ayrıntının fazla olmasından dolayı uzun bir süreç gerekebilir.

Miras Nedir?
Miras kavramı ile bir kimsenin ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümü ifade edilir.

Mirasbırakan Kimdir?
Ölümü ile kendisine ait hukuki ilişkilerin hukuki durumunun düzenlendiği kişidir. Ölüm durumu yalnızca gerçek kişilere özgü bir durum olduğundan mirasbırakan yalnızca gerçek kişi olabilmektedir.

Mirasçı Kimdir?
Mirasbırakanın terekesi üzerinde hak sahibi olan kişilere mirasçı denilmektedir. Bu kişiler yasal mirasçılar olabileceği gibi atanmış mirasçılar da olabilmektedir.

Tereke Nedir?
Tereke, mirasbırakanın ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkileridir. Mirasbırakanın şahsına bağlı ilişkiler ise ölümle sona ereceğinden tereke kapsamında değerlendirilmemektedir.

Ölüme Bağlı Tasarruf Nedir?
Mirasbırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği şeylere ölüme bağlı tasarruf denilmektedir. Bunlara örnek olarak vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri verilmektedir.

1. Zümre Mirasçılar Kimlerdir?
Miras bırakanın en yakın hısımları, alt soy hısımlarıdır. Yani; çocukları, torunları, torun çocukları ve devamıdır.
 
2. Zümre Mirasçılar Kimlerdir?
Miras bırakanın annesi, babası ile bunların alt soylarından yani ölenin kardeş, yeğen ve yeğen çocuklarından, torunlarından kuruludur.
 
3. Zümre Mirasçılar Kimlerdir?
Miras bırakanın büyükanne ve büyükbabalarından ve bunların alt soyundan yani ölenin amca, dayı, hala, teyzesi ve bunların alt soyundan ibarettir.
 
Miras Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler aşağıdadır:
 
 • Mirasçıların pay ve oranlarına ilişkin davalar,
 • Vasiyetnamenin iptali davası,
 • Tenkis davası,
 • Muris Muvazaası davaları,
 • Terekenin tespiti davaları,
 • Mirasçılıktan çıkarma iptal davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi davası,
 • Mirasın denkleştirilmesi davası,
 • Miras sözleşmesinin iptaline ilişkin davalar,
 • Terekenin tespitine ilişkin davalar,
 • Reddi miras davaları,
 • Mirasın reddi kararının iptaline ilişkin davalar

Faaliyet Alanlarımız

Miras Hukuku İle İlgili Makalelerimiz