SİGORTA HUKUKU

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, sigortalının para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, gerçekleşmesi durumunda gerçekleşen zararı üstlenmeyi veya bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle veya hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, sigorta şirketleri, sigortalı, sigorta ettiren ve sigorta acenteleri arasında çıkan uyuşmazlıkları konu alan, ayrıca sigortacılık faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Sigorta hukuku kapsamında sigortalıların, mal sigortası, sorumluluk sigortası, hayat sigortası, kaza sigortası, hastalık ve sağlık sigortası gibi çeşitli sigorta türlerine ilişkin poliçeler yer almaktadır.

Sigorta Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler aşağıdadır:

 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
 • Trafik kazalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Yangın sigortası davaları,
 • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
 • Motorlu taşıtlarda kaza sonrası meydana gelen değer kaybının tahsiline yönelik değer kaybı davaları,
 • Ferdi Kazalara ilişkin davalar,
 • İşyeri sigortalarından kaynaklanan alacak davaları,
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar,
 • Sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin tahkim davalarında taraf vekilliği,
 • Dava öncesi sigorta sirketlerinden tazminatların tahsili süreçlerinin hukuki olarak takibi,
 • Sigorta sözleşmesinden kaynakalanan uyuşmazlıkların hukuki olarak çözümü,
 • Sigorta ile ilgili hukuki her konuda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti verilmesi.

Faaliyet Alanlarımız