TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, gerçek veya tüzel kişilerin haksız bir fiil sonucunda veya başka bir nedenden dolayı uğradıkları zararları, zararın gerçekleşmesine sebebiyet veren veya zarardan sorumlu olan kişilerden tahsil edilmesini düzenleyen hukuk dalıdır.

Haksız fiilden kasıt, kişilere karşı işlenen hukuka aykırı fiillerdir. Tazminat hukuku kapsamında;

  • Maddi tazminat, yani tamirat bedeli, destekten yoksun kalma tazminatı, değer kaybı, maluliyet, iş gücü kaybı gibi parasal kayıplar,
  • Manevi tazminat, kişinin manevi dünyasında gerçekleşen buhran, bunalım gibi sebeplere manevi dünyada gerçekleşen zararın tesellisi için hükmedilen tazminatlar,

talep edilebilmektedir. Manevi tazminat para veya benzeri maddi kazanç sağlayan bir hüküm olabileceği için özür dilenmesi gibi maddi değeri olmayan bir hüküm de olabilir.

Tazminat davalarında bir çok tazminat davası türü bulunduğu için dava konusuna ve dava türüne göre tazminat davasının hangi mahkemede açılacağı hususu değişkenlik gösterir. Tazminat davalarında her tazminat davası olmasa da genel olarak tazminat davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmaktadır. 

Eti Hukuk & Danışmanlık Ofisi olarak Tazminat Hukuku alanında verdiğimiz bazı hizmetler şunlardır:

  • Trafik kazasından kaynaklanan maddi & manevi tazminat,
  • Haksız fiil nedeniyle maddi & manevi tazminat,
  • Destekten yoksun kalma tazminatı,
  • İş kazasından kaynaklı efor kaybı, maddi & manevi tazminat,
  • Beden bütünlüğünün ihlali nedeniyle tazminat davaları.

Faaliyet Alanlarımız