TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler.[1]

Sermaye Piyasası KanunuBanka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Poliçe, bono, çek, emtia senetleri ve taşıma senetleri kıymetli evrak türlerindendir.

Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku (sosyal sigorta hariç) diğer ticaret hukuku konularıdır.

Eti Hukuk & Danışmanlık Ofisi olarak Ticaret Hukuku alanında verdiğimiz bazı hizmetler şunlardır:

  • Ticari davaların açılması ve davanın takip edilmesi
  • Poliçe, bono, çek alacaklarının dava ve icra yoluyla tahsili
  • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması
  • Şirketlerin kurumsal işleyişine dair danışmanlık sağlanması
  • Şirket yönetim kurulu kararlarının değerlendirilmesi ile genel kurul işlemlerinin incelenmesi
  • Sermaye artışı veya azaltılması işlemleri hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Birleşme ve devralma işlemlerinin yapılması
  • Şirkete ait marka, patent ve faydalı modeller ile ilgili davaların takip edilmesi
  • Şirket tasfiyesi sürecinin yönetimi

Faaliyet Alanlarımız

Ticaret Hukuku İle İlgili Makalelerimiz