MAKALELER

Son zamanlarda ülkemizdeki yoğun enflasyonist ortam ve kira dönemi başlangıcındaki artış üst sınırının kanunla (Türk Borçlar Kanunu Geçici Madde 2) %25 olarak belirlenmesi nedeniyle, ev sahibi ve kiracılar arasındaki hukukî uyuşmazlıklar artmıştır. Buna bağlı olarak...

Uzaklaştırma kararı nedir? 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun’da aile bütünlüğünün korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için düzenlenmiş önleyici tedbirlerden biridir. Uzaklaştırma kararı neden alınır? Uzaklaştırma kararı boşanma davası...

Nafaka, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan tarafın, diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği bir ödemedir. Yoksulluğa düşecek olan eşe bağlanan nafaka için kusur şartı aranmaz fakat nafaka alacak eşin boşanmaya yol açan olaylarda...

Tahliye taahhütnamesinin nasıl geçersiz hâle gelebileceğinin veya nasıl iptal edilebileceğinin, kiracının alması gereken önlemlerin, kiraya verenin boş olarak aldığı taahhütnamenin geçerli olup olmadığının anlatıldığı makalemizdir.

Kiracının tahliye taahhütnamesi ile tahliyesi nasıl yapılır? Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları nelerdir? Sonradan doldurulan taahhütname geçerli midir? Tahliye taahhütnamesi iptal edilebilir mi? Kiracıyı tahliye etmek için hangi yollar izlenebilir? İcra takibine itiraz nasıl yapılır? gibi soruların cevaplandığı makalemizdir.

Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır… Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla çalışma ücreti çalışmanın yapıldığı dönemdeki ücret esas alınarak hesaplanır.

1. İHBAR TAZMİNATI NEDİR? İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesinin kanunda öngörülen bildirim sürelerine uyulmaksızın tek taraflı feshi durumunda, diğer tarafın feshi gerçekleştirenden (işveren ya da işçi) talep edebildiği, bildirim (ihbar) sürelerine ilişkin tazminattır. Belirli...

Ticari araçların trafik kazasının ardından aldıkları hasar gereği tamirat süresinde kazanç kaybı oluşmaktadır. Vatandaşlar tarafından bu kaybın tazmin edilip edilemeyeceği merak edilmektedir. Bu makalemizde bu sorunun cevabını veriyoruz.

Sigorta şirketinizin deprem dolayısıyla araçlarınızda oluşan hasarı ödeme durumu poliçe kapsamına göre değişkenlik göstermektedir. Aracınız için yaptırdığınız kaskoya ait kasko poliçenizin kapsamında deprem zararları bulunmuyorsa aracınızda depremden dolayı gerçekleşen hasarlardan dolayı sigorta şirketlerinden ödeme alamazsınız.

ARA

Search

POPÜLER YAZILAR