Fazla Mesai Ücreti ve Hesaplanması

Fazla Mesai Ücreti ve Hesaplanması

Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır… Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla çalışma ücreti çalışmanın yapıldığı dönemdeki ücret esas alınarak hesaplanır.