İhbar Tazminatı ve Hesaplanması
·

İhbar Tazminatı ve Hesaplanması

1. İHBAR TAZMİNATI NEDİR? İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesinin kanunda öngörülen bildirim sürelerine uyulmaksızın tek taraflı feshi durumunda, diğer tarafın feshi gerçekleştirenden (işveren ya da işçi) talep edebildiği, bildirim (ihbar) sürelerine ilişkin tazminattır. Belirli…