Fazla Mesai Ücreti ve Hesaplanması

Fazla Mesai Ücreti ve Hesaplanması

Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır… Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla çalışma ücreti çalışmanın yapıldığı dönemdeki ücret esas alınarak hesaplanır.

İhbar Tazminatı ve Hesaplanması
·

İhbar Tazminatı ve Hesaplanması

1. İHBAR TAZMİNATI NEDİR? İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesinin kanunda öngörülen bildirim sürelerine uyulmaksızın tek taraflı feshi durumunda, diğer tarafın feshi gerçekleştirenden (işveren ya da işçi) talep edebildiği, bildirim (ihbar) sürelerine ilişkin tazminattır. Belirli…